Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Learning outcome:
Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej
Connections with FLO:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie