Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Learning outcome:
Zna i rozumie klasyfikację przemian fazowych i sposoby ich badań eksperymentalnych
Connections with FLO:
  • RCM1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych niezbednych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów metalurgicznych i recyklingu
  • RCM1A_W07
    Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych