Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ciągarstwo
Learning outcome:
Student potrafi określić wpływ różnych wielkości procesowych na wartość siły ciągnienia, temperaturę i własności wyrobów ciągnionych z metali nieżelaznych
Connections with FLO:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych