Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Learning outcome:
Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy.
Connections with FLO:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • RCM1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy