Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Learning outcome:
Zna i rozumie oraz potrafi zastosować podstawowe funkcjonalności oprogramowania CAD w zakresie tworzenia szkiców dwuwymiarowych
Connections with FLO:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
  • MTN1A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych