Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej
Connections with FLO:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
  • MTN1A_W07
    Zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej oraz projektowania obiektów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego