Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Learning outcome:
Swobodnie posługuje się fachowa nomenklaturą.
Connections with FLO:
  • RCM1A_K03
    Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie
  • RCM2A_K01
    Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne