Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tematyka inżynierii produkcji i logistyki.
Connections with FLO:
  • IPJ1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu a także z przedmiotów inżynierskich, w tym zakresie metalurgii i przetwórstwa metali, inżynierii materiałowej, informatyki, automatyki i robotyki oraz zagadnień dotyczących ekonomii i nauk o zarządzaniu, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki