Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie rozwiązać problem.
Connections with FLO:
  • IPJ1A_U02
    Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w technice, inżynierii produkcji i jakości oraz logistyce, wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach.