Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy inżynierii produkcji i logistyki
Learning outcome:
Potrafi współpracować w zespole.
Connections with FLO:
  • IPJ1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję