Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy projektowania systemów produkcyjnych
Learning outcome:
Zna zasady organizacji systemów produkcji.
Connections with FLO:
  • IPJ1A_W02
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki