Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Materiały i technologie w przemyśle kablowym, elektroenergetyce i elektrotechnice
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, definicje oraz rolę inżynierii materiałowej w elektrotechnice
Connections with FLO:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej