Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Learning outcome:
Student posiada kompetencje do samodzielnego formułowania i analitycznego rozwiązywania prostych zagadnień z obszaru przeróbki plastycznej metali nieżelaznych
Connections with FLO:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy