Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ciągarstwo
Learning outcome:
Student posiada kompetencje do pracy kolektywnej i kreowania sposobów różnych interpretacji uzyskanych wyników analiz teoretycznych i wyników badań eksperymentalnych procesu ciągnienia metali nieżelaznych
Connections with FLO:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • IMN1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję