Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mechanika plastycznego płynięcia
Learning outcome:
Potrafi wyliczyć energię właściwą odkształcenia materiału i jej część aksjatorową i dewiatorową
Connections with FLO:
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych