Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu metod obliczeniowych.
Connections with FLO:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • IPJ1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • MTN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy