Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Technologies in cable industry
Learning outcome:
Student knows type of cables and conductors according to their applications
Connections with FLO:
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy
  • MTN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych
  • MTN1A_W03
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wytwarzania półwyrobów i wyrobów z materiałów metalicznych w procesach odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesach związanych z obróbką wykańczającą