Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie innowacjami
Learning outcome:
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące polityki publicznej w kontekście wprowadzenia innowacji
Connections with FLO:
  • IPJ1A_W04
    Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria produkcji i jakości
  • IPJ1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ekonomii, rynku metali oraz logistyki i zasad funkcjonowania zakładów przemysłowych