Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie innowacjami
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać posiadaną widzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych
Connections with FLO:
  • IPJ1A_U07
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania, realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji
  • IPJ1A_U09
    Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań menadżersko-inżynierskich dostrzegać szersze uwarunkowania systemowe i pozatechniczne, ma przygotowanie do pracy w przemyśle w dużych, średnich i małych firmach w szczególnosci z branzy metali nieżelaznych z możliwością zarządzania produkcją, jakoscią i logistyką, uwzględniając zasady bezpieczeństwa pracy.