Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Physics of Solids
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o najważniejszych własnościach atomowych ciał stałych: strukturze i dynamice sieci krystalicznej, oraz wynikających właściwościach cieplnych i elektronowych
Connections with FLO:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
  • MTN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia technik produkcyjnych i technologii związanych z przetwórstwem i metaloznawstwem metali nieżelaznych oraz podstaw automatyzacji procesów technologicznych