Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Urządzenia i narzędzia w przeróbce plastycznej
Learning outcome:
Student potrafi dokonać analizy procesów przeróbki plastycznej wykorzystując wiedzę na temat urządzeń do przeróbki plastycznej metali
Connections with FLO:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych