Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Learning outcome:
Student potrafi wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, scharakteryzować istotę współczesnego sporu o humanizm oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: "Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?"
Connections with FLO:
  • KLT1A_U23
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.
  • KLT1A_U09
    Analizuje podstawowe teksty kulturoznawcze, identyfikuje ich główne paradygmaty.
  • KLT1A_U16
    Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.