Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Learning outcome:
Student orientuje się w najważniejszych współczesnych dyskusjach dotyczących granic człowiek-zwierzę, człowiek-maszyna, materia naturalna-materia sztuczna oraz dylematów związanych ze sztuczną inteligencją.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W11
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.