Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Russian B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
Learning outcome:
Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego.
Connections with FLO:
 • GFI2A_U14
  The graduate is prepared to take up work wherever knowledge of general geophysics and applied at the level of basic knowledge and engineering skills is required, in particular in geophysical, mining and geological enterprises
 • GFI2A_U17
  The graduate has the ability to create detailed studies of geophysical research and short scientific publications in Polish and foreign language
 • GFI2A_K04
  The graduate can determine the validity and sequence of tasks performed in the implemented project in a competent and responsible manner
 • EZE2A_U03
  The graduate is able to use appropriate technical literature in Polish and English for the purpose of research and design work, is able to select the sources of information, particularly those from the Internet.
 • EZE2A_U11
  The graduate is able to communicate effectively in a foreign language (level B2 + ), is aquatinted with appropriate terminology in a foreign language and is able to read and demonstrate comprehension of technical texts in the field of renewable and ecological energy sources
 • IMN2A_U03
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IPJ2A_U07
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • RCM2A_U04
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • GES2A_U11
  is able to use a foreign language in the field of geological sciences in accordance with the B2+ level requirements of the Common European Framework of Reference for Languages
 • GES2A_U12
  can use a foreign language to communicate in professional matters, read professional literature in the area of applied geology, and prepare and present a research task
 • GFI2A_U15
  The graduate uses a foreign language at the B2+ level
 • GFI2A_K03
  The graduate can think and act in an entrepreneurial way
 • GTR2A_U10
  Ma zaawansowane umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem terminologii turystycznej oraz geoturystycznej
 • GTR2A_U16
  Rozumie potrzebę samokształcenia
 • IOS2A_U10
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IOS2A_U11
  potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru inżynierii i ochrony środowiska, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru
 • GIN2A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IMS2A_U04
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i specjalistyczną terminologią w języku angielskim, a także korzystać z angielskojęzycznej literatury fachowej
 • IGR2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z inżynierią górniczą i wykorzystać go do samokształcenia z wykorzystaniem odpowiedniej literatury a także w celu propagowania swoich osiągnięć naukowych poprzez odpowiednie kanały komunikacyjne.
 • MTN2A_U11
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią