Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metody numeryczne równań różniczkowych 2
Learning outcome:
Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych
Connections with FLO:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki