Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metody numeryczne równań różniczkowych 2
Learning outcome:
Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
Connections with FLO:
  • MAT2A_U02
    posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze