Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Metody numeryczne równań różniczkowych 2
Learning outcome:
Potrafi pracować zespołowo
Connections with FLO:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania