Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Materiałoznawstwo
Learning outcome:
techniki i technologie wytwarzania materiałów oraz podstawowe ich struktury i właściwości.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich