Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Materiałoznawstwo
Learning outcome:
wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody, narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi oceniać te rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania
  • ZIP1A_U06
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne; dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania