Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
aaa
Learning outcome:
Potrafi scharakteryzować strukturę organizacyjną, oraz zaplanować opracowanie strategii.
Connections with FLO:
  • GGO1A_U03
    (potrafi) planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)