Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Logistics
Learning outcome:
samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie