Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy teorii przemian fazowych
Learning outcome:
Ma świadomość konieczności ustawicznego dokształcania się.
Connections with FLO:
  • IMN1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję