Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Materials in electrical applications
Learning outcome:
The student is able to organize a work environment allowing for the acquisition of knowledge about the properties of materials
Connections with FLO:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • MTN1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną i jest gotów do rozwiązań kompromisowych bazując na swojej wiedzy i intuicji