Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Connections with FLO:
  • IME2A_U06
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia