Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of Management and Entrepreneurship
Learning outcome:
wykorzystania dostępnej wiedzy do opisu problemów organizacyjnych i proponowania rozwiązań
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań