Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Protection of Intellectual Property
Learning outcome:
pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.