Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ecology and Environmental Management
Learning outcome:
wpływ wybranych urządzeń i systemów technicznych na środowisko naturalne
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym