Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Computer vision laboratory
Learning outcome:
Zdobędzie ugruntowaną wiedzę w zakresie implementacji w systemach obliczeniowych metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów
Connections with FLO:
  • AiR1A_W04
    podstawy programowania obiektowego i strukturalnego wraz z elementami inżynierii oprogramowania; metody realizacji obliczeń i optymalizacji w środowiskach informatycznych oraz wizualizacji tych wyników; sposoby realizacji projektów informatycznych; przetwarzanie informatyczne informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych wizyjnych; oraz metodykę tworzenia ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych.