Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mathematics with Elements of Statistics
Learning outcome:
Jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu i prowadzeniu projektów
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K03
    jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym menedżerskich, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przestrzegać zasad etyki zawodowej i wymagać tego od innych dbając przy tym o dorobek i tradycje zawodu