Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student zna metodykę prowadzenia symulacji numerycznej przepływu z wymianą ciepła
Connections with FLO: