Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student zna sposoby oraz zasady przygotowania bryły do symulacji numerycznej.
Connections with FLO: