Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Zna zasady tworzenia siatki numerycznej (podział bryły na elementy)
Connections with FLO: