Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu modelowania przepływu płynu.
Connections with FLO: