Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Zna nowoczesne narzędzia do prowadzenia symulacji numerycznych przepływów.
Connections with FLO: