Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń.
Connections with FLO: