Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student potrafi przygotować bryłę do symulacji przepływu z wymianą ciepła.
Connections with FLO: