Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student potrafi wygenerować siatkę numeryczną.
Connections with FLO: