Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Student potrafi poprawnie zdefiniować parametry symulacji oraz przypisać warunki brzegowe dla tworzonej symulacji.
Connections with FLO: