Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić analizę uzyskanych wyników z symulacji numerycznej
Connections with FLO: