Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Learning outcome:
Potrafi w sposób syntetyczny opracować wyniki przeprowadzonej symulacji
Connections with FLO: